Despre Program

business-startup1

Extreme Training în colaborare cu All-News desfăşoară în perioada mai 2009-august 2010 proiectul Business Startup, finanţat de Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane prin Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.

Business Startup îşi propune creşterea potenţialului antreprenorial la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov prin dezvoltarea culturii antreprenoriale şi prin îmbunătăţirea competitivităţii şi adaptabilităţii potenţialilor antreprenori.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Îmbunǎtǎţirea culturii antreprenoriale la nivelul regiunii;
2. Prezentarea şi conştientizarea oportunitǎţilor existente la nivelul regiunii;
3. Dezvoltarea de abilitǎţi practice şi cunoştinţe teoretice necesare pentru antreprenoriat;
4. Acordarea de consultanţǎ pentru iniţierea afacerilor;
5. Stimularea conceperii unor planuri de afaceri.

Obiectivele de mai sus vin în întâmpinarea obiectivelor Axei Prioritare 3, “Creşterea adaptabilitǎţii lucrǎtorilor şi a întreprinderilor”, din cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Îmbunǎtǎţirea competitivitǎţii pe o piaţǎ europeanǎ deschisǎ satisface nevoia de forţǎ de muncǎ mai bine calificatǎ. Creşterea adaptabilitǎţii satisface, la rândul ei, nevoia de implementare a unei noi forme de organizare a muncii mai flexibilǎ şi, deci, mai performantǎ pe o piaţǎ europeanǎ în plinǎ ascensiune.

Scopul proiectului se muleazǎ pe obiectivele domeniului major de intervenţie 3.1., “Promovarea culturii antreprenoriale”. Creşterea competitivitǎţii şi adaptabilitǎţii va duce la dezvoltarea abilitǎţilor persoanelor interesate de a materializa idei de afaceri. Ne propunem de asemenea sǎ furnizǎm programe de formare profesionalǎ care sǎ dezvolte competenţe manageriale şi antreprenoriale pentru îndeplinirea obiectivului proiectului. În ansamblu, acest proiect va dezvolta spiritul antreprenorial şi va genera un numar crescut de afaceri la nivel regiunii Bucuresti – Ilfov.

Activitǎţile propuse în cadrul proiectului contribuie la realizarea a trei operaţiuni orientative specifice domeniului major de intervenţie, şi anume:

1. Creşterea conştientizǎrii şi promovarea atitudinii pozitive faţǎ de cultura antreprenorialǎ;
2. Implementarea de programe şi servicii inovatoare pentru încurajarea antreprenoriatului şi dezvoltarea culturii antreprenoriale;
3. Încurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin pentru iniţierea unei afaceri.

Totodatǎ, scopul proiectului se înscrie în obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, deoarece prin competitivitate şi adaptabilitate urmǎrim dezvoltarea capitalului uman pentru a fi capabil sǎ facǎ faţǎ cerinţelor unei pieţe a muncii moderne şi flexibile.

Grupul ţintǎ al proiectului este format din persoane care doresc sǎ iniţieze o activitate independentǎ în domeniul antreprenoriatului (indiferent de vârsta, sex, minoritate, categorie socialǎ) aparţinând zonei Bucureşti – Ilfov. Din grupul ţintă pot face parte, cu valoare de exemplu, următoarele categorii:

- studenţi
- doctoranzi
- persoane ocupate (angajaţi)
- persoane fizice autorizate
- persoane inactive
- şomeri înregistraţi
- şomeri neînregistraţi
- persoane aflate în căutare unui loc de muncă
- persoane de etnie romă
- persoane cu dizabilităţi

Calendarul proiectului *:

1 Iunie- 30 Septembrie 2009: Derularea campaniei de promovare a culturii antrepreonoriale

1 – 31 Octombrie 2009: Prezentarea de oportunitǎţi antreprenoriale specifice zonei Bucureşti – Ilfov.

În aceastǎ perioadǎ vor avea loc câte douǎ astfel de prezentǎri sǎptamânal în Calea Plevnei, numǎrul 61, Etaj 1, Sala de Conferinţe, nr 11. Clǎdirea este situatǎ în spatele Operei Romane, aproape de staţia de metrou Eroilor şi de Facultatea de Drept (Bulevardul M. Kogǎlniceanu).

1 Noiembrie 2009 – 30 Aprilie 2010: Seminarii pentru dezvoltarea cunoştinţelor teoretice şi a abilitǎţilor practice necesare în antreprenoriat

Lunar, Extreme Training va organiza seminarii constând în 4 (patru) module de training pentru sprijinul celor interesaţi sǎ iniţieze o afacere, care nu au însǎ cunoştinţele, abilitǎţile şi, mai ales, încrederea în propriile forţe necesare pentru acest lucru. Un astfel de seminar constǎ în urmǎtoarele traininguri:

1. Managementul proiectelor
2. Dezvoltarea antreprenorialǎ
3. Dezvoltarea managerialǎ
4. Comunicarea în mediul business

* Campania, prezentările şi sesiunile de instruire vor fi gratuite. Pentru a te înscrie şi a afla detalii referitoare la modalitatea de înscriere apăsaţi aici.

—————————————————————————————————————————

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

Domeniul major de intervenţie 3.1 – Promovarea culturii antreprenoriale

Titlul proiectului: Business Startup

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes