Ce sunt fondurile europene?

Fondurile europene reprezintă acele instrumente financiare create de Uniunea Europenă, pentru România (şi nu numai – România nefiind singurul stat european care beneficiază de aceste instrumente ), indiferent de sectorul de economie în care activează(public/privat). Acestea au scopul de a dezvolta anumite domenii şi de a sprijini ţările membre pentru a atinge anumite standarde de dezvoltare, atât economice, cât şi sociale sau culturale.Astfel avem:

a) Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) – fonduri europene -

b) Fondul Social European (FSE) – fonduri europene -

c) Fondul de Coeziune (FC) – fonduri europene -

Datorită neinformări populaţiei cu privire la fondurile europene, România a reuşit sa acceseze doar 10 % din aceste fonduri puse la dispoziţia statului de către Uniunea Europeană.

Care sunt categoriile de agenţi economci care pot beneficia de fondurile europene…?

Pot accesa fonduri europene următoarele categorii de agenţi economici:

a) persoane fizice şi înteprinderi individuale

b) SRL-urile

c) microînterprinderi, între 1 şi 9 salariaţi

d) societăţi agricole, proprietarii de păduri , producătorii

e) orice om întreprinzator şi cu dorinţa de a realiza ceva pe cont propriu

Cum accesam fondurile europene…?

Pentru a accesa aceste finanțări, trebuie să întocmim un dosar şi să realizăm mai multe demersuri la diferite instituţii. Pentru a putea depune dosarul pentru o anumită măsură şi pentru a accesa aceste fonduri este necesar ca sesiunea pentru depunerea proiectelor de investiţii să fie deschisă pentru măsura respectivă.

În funcţie de specificul fiecărei măsuri, fiecare dintre acestea (ex: Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri, Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă) poate sa aibă atât documente comune cât şi documente diferenţiate.

Documente necesare…

Actele necesare pentru realizarea unui dosar de finanţare prin fonduri europene sunt definite de fiecare Autoritate de Management ale Programelor Operţionale Sectoriale în Ghidurile Solicitantului, pentru un domeniu major de interveţie. În fiecare ghid este inclus formatul de cerere de finanţare pentru tipul respectiv de proiect, în care sunt precizate informaţii şi documente care trebuie furnizate de către solicitanţii finanţarilor.

Dosarul de finanţare trebuie să cuprindă:

1. Formularul cererii de finanţare completat
2. Documente anexe cererii de finanţare, conform Ghidului Solicitantului pentru axa prioritară sau domeniul respectiv

Conform formatului-cadru, componentele principale ale cererii de finaţare sunt:
- Informaţii privind solicitantul
- Date despre proiect
- Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia natională
- Bugetul proiectului / Surse de Finanţare
- Lista de anexe

Documentele anexe pot fi:
- Statut sau documente de asociere;
- Bilanţurile oficiale pe ultimii ani;
- Adeverinţa că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat;
- Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului şi al reprezentantului tehnic;
- Aviz de mediu, analiza impactului de mediu;
- Autorizaţia de construcţie;
- Documente de confirmare a contribuţiei solicitantului;
- Plan de afaceri, studiu de fezabilitate, analiza cost – beneficiu;
- Proiectul tehnic;
- CV-urile persoanelor implicate în managementul implementarii proiectului etc.

Alte informaţii….

Pentru aflarea de alte informatii, sfaturi şi analize legate de finanţari, fonduri europene şi alte domenii interesante pentru oamenii de afaceri puteti apela cu incredere la echipa noastră.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes